Waarom zou je naar je lichaam luisteren? Waarom zou je je hart volgen?


We hebben ons verstand lang genoeg boven het gevoel gesteld. Een nieuwe tijd is aangebroken. Sinds 2012 is dat voor iedereen steeds duidelijker voelbaar. Het is tijd om terug te keren op ons eigenlijke pad. Het is tijd om een heel mens te worden. Eén met ons Zelf. Wat is een mens zonder gevoel? 

Gezond verstand is toch datgene waar het hart bij zit? Het brengt toch het verschil tussen "be-denken" en "zeker weten"? We zijn afgelopen eeuwen behoorlijk afgedwaald van ons gevoel, van ons zelf en dus van ons hart. We vliegen in een paar uur de wereld rond maar die 20 centimeter onder onze neus blijkt onbereikbaar en dus zomaar een levenlange reis te zijn. En dat terwijl het lichaam nooit liegt.

Tijd om leven en handelen "met hart en ziel" in ere te herstellen. Vind je zelf niet? Het volgen van het hart (gevoel, intuïtie, het lichaam dus) is voor de meeste mensen een Groot Ding. Want wat is dat? Hoe doe je dat? Wat brengt het? Dus waarom zou je?

Wij mensen zitten met zoveel vragen waarop ons verstand alléén geen antwoord weet. Vragen als: Wie ben ik? Wat is mijn doel? Wat moet ik met mijn leven? In welke richting moet ik me ontwikkelen? Hoe vind ik mijn levenspartner? Hoe kom ik aan al die tegenslag? Waarom moeten we zoveel? Waarom leven we in angst? Wat is er aan de hand? Wat is eraan te doen? Hoe zit alles eigenlijk? Hoe wordt je mentaal stabiel? Zoveel vragen, zo weinig antwoorden. Vreemd eigenlijk, vind je niet?

Waar kunnen we die antwoorden dan wèl krijgen? Alle antwoorden blijken gewoon voorhanden - onder onze neus - als we weer leren naar binnen te keren, naar ons gevoel en dus naar ons hart. Dat geeft ons in-zicht. Luisteren naar ons lichaam dus. Ieder mens heeft het hart op de goeie plaats. Niet iedereen kan erbij. Op één of andere manier saboteren we ons zelf, dus. Daarover gaat deze website.

 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick societyYou are not responsible for the programming you picked in childhood However as an adult you are 100% responsible for fixing itin order to change we must be sick and tired of being sick and tiredYou must unlearn what you have been programmed to believe since birth That software no longer serves you

Menu: Missie | Specialisatie & Werkwijze | Artikelen | Workshops | Over ons | Contactgegevens | english | Facebook updates | Blog en nieuwsbrief