Wat betekent “kwetsbaar opstellen”?

Wat betekent “kwetsbaar opstellen”? Waarom is ieder zo bang? Bij sommigen voel ik (openlijk op facebook of via privécontact) zó duidelijk hun behoefte om contact te maken en wil zelfs graag mijn kennis delen, zodat ik ze uitnodig om hun gevoel, wens of behoefte uit te spreken - en tot mijn verbazing komt dat dan niet. “Liever verstoppen we ons, uit schaamte, dan dat we ons uitspreken”, constateer ik.

En dat is niet zo raar.

Iedereen is gekwetst. Met als gevolg emotionele schade, “raar” gedrag en overmatig wantrouwen. De één zit inmiddels in een ivoren toren. De ander is een bet-weter. De derde graait energie. De vierde betuttelt. De vijfde is verloren. De zesde valt aan. De zevende gebruikt de achterdeur ipv de voordeur - om zelf maar op veilige afstand “buiten schot” te blijven - zie de vid: “everybody hurts”. (springt na aan-klikken vanzelf in een apart venster open)

We hebben zoveel “raar gedrag” opgepakt in de loop der tijd, dat we, uit angst niet goed genoeg zijn, er niet voor uit durven komen. En dus niet zeggen wat we èigenlijk willen. Ouch

Maar... daar gaat het juist om! We MOETEN ons nu uitspreken en voor waarheid gaan. En ons “kwetsbaar opstellen”.

Waarom? Ons “extreem gedrag” biedt aanwijzingen over wat er speelt en waarom. De ziel wil ons alleen maar gelukkig en gezond zien dus zal alles doen om ons “tekort” te verraden - zodat het naar buiten kan komen en wij er iets aan kunnen doen om het draaglijk te maken - (de ruimte geven om te) herkennen is al voldoende namelijk, zo ga je dat aan.

Wat is kwetsbaar opstellen? Je bènt kwetsbaar omdat je al gekwetst bent. Je bent gehavend uit je opvoeding gekomen. De blauwe plekken zítten er al. “Kwetsbaar opstellen” bestaat dus eigenlijk niet. Je kunt je wél leergierig opstellen en tonen waar je mee zit.
Preciezer: kwetsbaar zijn we niet; we zíjn al gekwetst en daardoor angstig opnieuw gekwetst te worden - omdat die pijn er nu eenmaal zít. Een blauwe plek doet nu eenmaal sneller zeer.

“Kwetsbaar zijn we niet; we zíjn al gekwetst en daardoor angstig opnieuw gekwetst te worden - omdat die pijn er al zít. Een blauwe plek doet nu eenmaal sneller zeer.

Wie dat doorheeft kan zich er eerder overheen zetten en leergierigheid laten prevaleren boven angst.
Dat is geen keuze, dat is een spanningsveld. Het moet je allemaal teveel worden wil je er eindelijk iets aan doen.

Dát is Aquarius. Het besef dat we het anders willen èn dat we dat zelf te doen hebben.

Daarover gaat “Het lichaam liegt nooit” is natuurlijk onzin. Het is spreektaal. Het gaat niet om het lichaam.
Het gaat om ons gevoel; de spreekbuis van onze ziel