"Herstel wat scheefgegroeid is", "Verdeel en Heers" & "Maturiteit" - 3 blogs in lijn

 

Herstel wat scheefgegroeid is |

 

In een wereld waarin ieder zo opgejaagd wordt dat niemand meer bij zichzelf is, is het elementair om rust te nemen opdat de connectie met zichzelf weer kan groeien.

Meditatie mag een begin lijken maar is niet de weg als men niet weet wat men moet doen; het gaat niet om een leeg hoofd maar om het op gang brengen van de ziel-dialoog.

Wanneer de ziel-dialoog sterker wordt en stabiel wordt, wordt de ego rustiger en kan zich uiteindelijk gewonnen geven, indien men daar doelbewust naartoe werkt; dan heeft men pas rust in het hoofd zodat de ziel vrijuit zich kan melden.

De ziel spreekt niet alleen maar kent en toont ook beeldspraak; voorbeelden om de mens aan den lijve te doen leren opdat de les niet verloren gaat; signalen om de les of boodschap niet te missen.

En de ziel toont ons vooruitzichten van wat gaat komen. Wij maken er vaak iets anders van en stellen dat wij iets bestellen bij het universum. Zo werkt dat niet. Het is precies andersom. Wij zijn eerder toeschouwer van wat er gebeurt.

De integere, nieuwsgierige en verantwoordelijke mens lukt het uiteindelijk om de ziel-dialoog in ere te herstellen en groeit zo boven zijn ego uit - een voorwaarde om èchte beschaving oftewel gezond verstand terug te brengen in de wereld.
rj

[bron: https://facebook.com/2205455882897400 d.d. 9 september 2019]

 

Verdeel en heers |

 

"Stel: je wilt het hele volk onderdrukken. Verdeel en heers, zeg maar. Dan krijg je een briljant idee en maak je één deel ondergeschikt aan het andere deel en ze vechten het samen verder uit. Dan heb je vrij spel om elk snode plannetje uit te voeren zonder dat iemand het door heeft. Zonder dat iemand piept of zich verzet. En als men piept geef je ze technologie. Oplossingen in de marge zonder enige inspraak. Zo geef je ze kiesrecht en passieve recreatie (TV) en je houdt ze eeuwig koest. Geef ze brood en laat ze spelen, zong Het Goede Doel in de jaren tachtig. Hoe waar.

Vrouwen worden ondergeschikt aan mannen gemaakt. lager geplaatst. Hoog versus laag. Het vrouwelijke wordt zo systematisch weggewerkt uit de samenleving als niet terzake doende. Ratio krijgt de overhand boven gevoel, de kou slaat toe en daarmee is het morele failliet van de natie getekend. Geketend en gebroken. Onderworpen aan morele slavernij want wie alleen z'n verstand gebruikt is niet wijs.

Mannen mogen geen man meer zijn, vrouwen geen vrouw. Ieder wordt geacht te doen wat een hoger geplaatste opdraagt, anders is het niet valide. Vrouwen worden moeder en de vicieuze cirkel is ontstaan."

Dit wordt de inleiding van mijn boek, als er ooit één gaat komen. Ik ben al jaren aan het schrijven en verzamel inzichten die terzake doende zijn over de waanzin waarmee wij geconfronteerd worden en waaraan we onderworpen worden. Maar niet voor niets; we zijn nieuwsgierig naar de afloop, anders gaan we nergens in mee.

Wat het oplevert? Een hele hoop tragedie. Maar daar leven we voor. Zonder donker geen licht.


[bron: https://www.facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/2195260083916980 van 3 september 2019]

 

Maturiteit |

 

Niemand wordt volwassen in deze verziekte wereld. Ieder wordt onderdrukt en laat dat toe. Met als gevolg dat mensen kleinzielig gedrag aanleren en aan elkaar elkaar opdringen. Regels, die niemand heeft bedacht, niemand onderschrijft en ieder opgedrongen krijgt.

Het onderstaande is geknipt uit een dialoog met iemand; men heeft elkaar te confronteren met karikaturaal gedrag zodra zich dat voordoet. Anders gezegd; wanneer iemand je lastig valt, zeg je er wat van.

"We hebben elkaar ooit vrienden genoemd. Jij hebt je vervolgens misdadig (onnodig, schandelijk, terroriserend, beledigend en lasterlijk dus zelfs strafbaar) laten gaan en bent daar nooit op teruggekomen - ook niet toen ik jou zag, jou (nadien) opnieuw benaderde en jou wees op de agressie in de wereld en ook die in jou.

Jij liet het zo en dat had je nooit zo moeten doen.

Daarmee stapel jij vergissing op vergissing en dan wordt het pas een fout; jij had jezelf dienen te corrigeren. Heb je niet gedaan. Vandaar mijn bericht.

Gezien jouw leeftijd (60+) zou je meer maturiteit verwachten. In plaats daarvan doe jij kinderachtig. En jij bent daar consequent in.
Dan doe jij kleinzielig in plaats van grootzielig en probeer jij een ander jouw lasten te laten dragen door die daar te dumpen. Ongevraagd, zonder overleg, zonder toestemming. Per definitie tamelijk gewelddadig, dus.

En? Werkt dat voor je? Levert het wat op? Word je er gelukkig van? Maak je er vrienden mee?

Nee, natuurlijk niet, maar na tientallen jaren doe jij nog steeds precies hetzelfde als jij altijd deed zonder je ooit af te vragen wat dit oplevert (niks behalve verlies waaronder gezichtsverlies), zonder jezelf te evalueren en zonder ooit jezelf en jouw kwaliteit van leven te willen verbeteren.

Kijk goed naar wat jij doet en wat het oplevert. Er zijn geen winnaars. Louter verliezers.

Lui of liever-lui-dan-moe-gedrag heet dit, waarmee jij altijd blijft hangen op het allerlaagste niveau der bloedzuigers. Cunt Dracula en de zijnen - en cunt is geen tikfout.

Ik ben niet jouw vijand.
Dat ben jij zelf. Jij richt jezelf te gronde. Jij saboteert jouw eigen leven. Onbewust maar doelbewust. Dus je ziet het niet maar merkt het wel.

De strijd die jij vecht speelt zich af in jou.
En de wrok en haat die van jou afstralen verteert jou van binnen. Zo bereik jij het omgekeerde van geluk en doe jij jezelf tekort. Continu.

Haat is als het dragen van een gloeiend hete steenkool in jouw hand met het doel er een ander mee te schaden, vond boeddha. Zoek maar op.
Daarmee wens ik je van harte veel plezier.

Bedenk dat mensen onderling nadoen wat ze in het groot om zich heen zien gebeuren. Zoals wij allen de usa overal ter wereld zien binnenvallen onder valse vlag, na verzonnen excuses en door uitlokking, en zo de russen proberen uit te lokken tot een onvoorstelbare mondiale oorlog, zo doen mensen dat in het klein dus op microniveau na, onderling, zonder te beseffen wat ze eigenlijk doen; men laat zich tegen zichzelf opzetten in deze ultieme arena van verdeel-en-heers. Een wereldwijd spel om de macht, waarbij de mensen verdeeld zijn en met elkaar vechten - dan zijn ze onderworpen, dus te overheersen en te controleren. Het getuigt van bezitsdrang en het omgekeerde van levensgeluk.

En ieder doet mee. Jij ook. Ieder zit vol agressie. Jij ook. En leeft zich op elkaar uit. Jij ook.
Zie daar verdeel-en-heers in de praktijk en levensgeluk staat buiten spel.

Vandaar dat ik terecht opmerk dat jij zelfs gandhi nog op z'n bek zou slaan, want dat is zo. Als een wilde zwaai jij met jouw armen en woorden om je heen, je gooit jouw eigen ruiten in en sloopt in feite je eigen bestaan, omdat je een kind bent van deze knettergekke wereld, waar niets mag en van alles moet, en ieder van het gevoel vandaan gejaagd is...

Zie even of jij gelukkig bent. Zie even of jij daar trots op bent. Zie even of daar eer in zit. Zie even, of daar misschien een verbeterpuntje in zit.

Dat deze wereld zo ziek geworden is, is zo. Moeten we dat dan maar zo laten?

Verbeter de wereld, begin bij jezelf, vond gandhi. Op jou kan niemand rekenen, want jij vecht met jezelf. Echter, voordat jij verdwijnt van deze wereld heb je nog wel wat lessen te leren en één daarvan heb ik je net voorgehouden; er zijn geen vijanden om je heen, we zijn allemaal broers en zussen van elkaar met meer overeenkomsten dan verschillen en we staan allemaal aan dezelfde kant.
Wanneer jij je uitleeft op een ander, doe jij in wezen niets anders dan jezelf tekort.
En dat noemen we beschaving.

Jij had dat kennelijk nog niet door en diende dat fenomeen eerst van alle kanten te bestuderen voordat jij tot inzicht zou kunnen komen over die glorieuze denk-fout.
Daar heb jij een uiteindelijk heel mensenleven voor.
Neem gerust die tijd. Zorg intussen wel dat jij anderen niet hindert en verontschuldig je, zodra je dat doorhebt, wanneer je dat wel doet.
Leer correct gedrag aan en zie wat dat oplevert. Als je blijft hangen in slecht-menselijk gedrag is dat geen (innerlijke) beschaving te noemen maar het omgekeerde daarvan - het vernietigen ervan, eigenlijk. En in zo'n omgeving leef jij omdat jij die zelf creëert, elke dag opnieuw.
Vraag je eens af of dat is wat je nastreeft..."
rj
-

[bron: https://www.facebook.com/HetLichaamLiegtNooit/posts/2201284056647916 van 7 september 2019]

 

aliens - long story short - we are all brothers and sisters