Missie en interessegebieden


het hart volgen - de weg van de moeiteloosheidWie wakker rondkijkt, ziet met verbijstering om zich heen en voelt zich al snel vreemdeling in deze maakbare wereld. Jarenlang zoeken naar aanleiding, oorzaak en gevolg van intermenselijk handelen leverde artikelen vol inzichten vanuit de meest positieve intentie over hoe we tekort schieten in het met elkaar omgaan - en hoe dat anders kan. Met als drijfveer om mijn levenskwaliteit en die van anderen te verbeteren.

Voeding, gezondheid en vitaliteit vormden aanvankelijk de basis van interesse in het fysieke menselijke lichaam; van daaruit verschoof de aandacht in het bijzonder naar preventieve gezondheid, emotionele en mentale balans èn het omgekeerde daarvan, namelijk: extreem/overmatig gedrag en zelf-sabotage. Verslaving is bijvoorbeeld een kunstmatige afhankelijkheid te noemen. Afleiding dus, om maar niet te hoeven voelen. Ga zelf maar na, het woord "slaaf" zit erin ("verSLAAFing") en dat volgt logischerwijs vanuit een tekort waaruit vervolgens een behoefte en een intentie en logischerwijs gedrag ontstaat. Door relevante omstandigheden te benoemen kan iemand zichzelf en de eigen situatie al anders gaan zien. 

 

De kern: ons hart

Overdreven, overmatig oftewel extreem gedrag, of het nu verbaal is of zich laat zien als mateloos eten, drinken, roken of wat dan ook, is altijd te herleiden kun je zien als een vorm van afleiding van onze kern: ons hart.

Draai het om en zie daar de missie: "Mensen dichterbij het gevoel helpen". Dichterbij zichzelf en het hart, dus voorbij onze sabotage.

Hoe? Door te bekijken wat ons weerhoudt. Grote mensen mogen de wereld wel weer leren zien als door de ogen van een kind. Met verwondering en plezier.

Waarom zou je ook weer jouw hart volgen? Dat verrijkt ons leven. Wat is een mens zonder gevoel anders dan een lege huls? Een robot?
Wat doet deze zin met je: "Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen"? Taal laat ons toch zien waar het om gaat? "Zonder hart klopt het niet." Net als de uitdrukking: Het lichaam liegt nooit.” Wat bedoelen we daarmee eigenlijk?

 

volg je hart collage combifoto