Specialisatie, werkwijze en tarief

Inleiding | Het streven naar verbetering van levenskwaliteit

Vastlopen is nodig om te willen veranderen en om zo de eigen levenskwaliteit te willen verbeteren. Mensen met die mentaliteit zijn ondergewaardeerde zelf-starters die telkens een stapje verder willen komen en zoeken naar mogelijkheden op weg naar levensgeluk en hun roeping. Dat zijn zij die "vallen, vallen, vallen... en weer opstaan". 

Het zijn de doorzetters die het graag allemaal zelf willen doen en verantwoordelijk in het leven staan; is er echter vaak onvoldoende kennis voor handen, men mist overzicht en blijft zoeken naar inzicht in de samenhang der dingen en naar kennis voor verbetering van de levenskwaliteit.

Wie tegenwerking of zelf-sabotage ervaart doet er daarom per definitie goed aan naar binnen te gaan om de les of boodschap te vernemen.

Er is bereidheid en verantwoordelijkheid nodig om vooruit te willen, zich los te rukken van het oude, door de leegte heen te stappen èn met hart en ziel in het avontuur te gaan staan dat leven heet; "ook een schildpad komt vooruit door eerst z'n nek uit te steken".

Werkwijze

in order to change we must be sick and tired of being sick and tiredWie vastloopt zoekt oplossingen. Een uitweg uit ellende. Onze ziel spoort ons aan en wil ons gezond en gelukkig zien en doet daar alles aan door signalen af te geven. Wie de weg heeft vrijgemaakt om zulke signalen te lezen begrijpt de boodschap zoals die bedoeld is; het benoemen of vernemen daarvan blijkt de sleutel oftewel de oplossing en helpt ons weer verder op ons levenspad - zodat men het vervolgens weer zelf kan.

Vastlopen kan op lichamelijk, emotioneel, mentaal of spiritueel gebied. Ons gevoel, ander woord voor ons hart oftewel de ziel, geeft signalen en wil gehoord worden. Niets anders. Tegenslag, ongeluk of ziekte zijn daar de meest duidelijke uitingen van en de meeste zijn (te) indirect of (te) subtiel voor de volgelopen geest. Het gaat dus om het achterhalen van de boodschap van de ziel achter elk voorval.

Het opmerken van signalen en het begrijpen van de boodschap is voldoende, het brengt al de gezochte oplossing en geeft ogenblikkelijk rust. Dat merk je direct want "het lucht op", men haalt opgelucht adem, want het werkt verhelderend om te weten "hoe het zit". De achterliggende boodschap van een probleem begrijpen brengt dus de oplossing met zich mee. Dat staat er nu drie keer en niet voor niets. Méér verlangt ons binnenste - de ziel - niet van de mens waarin zij leeft; dus zodra de les geleerd is, heft de ziel de klachten als vanzelf op en dat gaat buiten (het denken van) ons mensen om. Als vanzelf, zodat iemand lichter en vol goede moed weer verder kan.

Intermediair om de boodschappen voor jou te benoemen

Iemand die als intermediair of boodschapper kan optreden tussen jou en jouw eigen ziel (oftewel jouw eigen "gevoel") en daarbij haarscherp mag verwoorden wat er in je leeft, laat jou zien dat niet hij alle antwoorden heeft, maar dat ieder die antwoorden al in zich zelf draagt. Zo'n intermediair helpt je slechts op weg waarna je de te maken stappen zelf kunt nemen, zoals ook beschreven in "drijfveer in over ons". 

Een consult is één op één en kan persoonlijk dus in dezelfde ruimte of op afstand, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail. De informatie van iemands ziel reist en komt ook op afstand direct voorhanden. Telepathie werkt ook zo; dat mensen elkaar op hetzelfde moment bellen of zeggen "ik moest net aan jou denken". Die voorbeelden kennen we allemaal. Het maakt de mobiele telefoon (bijna) overbodig.

De ziel geeft bovendien aan of iemand openstaat voor behandeling of dat het geen zin heeft. Dit wordt van tevoren gecheckt en zonodig wordt doorverwezen voor de meest optimale begeleiding.

Kortste weg: confrontatie met wat de eigen ziel van ons wil

Deze methode lijkt - in alle bescheidenheid - de meest optimale, snelle en directe manier om de levenskwaliteit doeltreffend te verbeteren. In een gesprek wordt heel veel duidelijk over wat er speelt en hoe en waarom. Geen ellenlang traject van een half jaar. Simpele duidelijkheid tijdens een ontmoeting van een uurtje. De ziel als diagnose-methodiek biedt diagnose zonder omwegen. Gelijk tot de kern komen door te verwoorden wat er precies in iemand leeft en dus wat de ziel wil. Is daar niet iedereen het meeste mee gebaat?

Boodschap: input die er toe doet

Zulke informatie komt vaak stevig binnen - een teken van herkenning van binnenuit - en zal vervolgens verwerkt worden. Dat gaat vanzelf en in een eigen tempo dus dat werkt soms nog wel even door. In ieder geval dezelfde dag. Soms dagen of weken. Kan ook zijn dat na maanden of jaren er ineens iets boven komt. Het kan bovendien lichamelijke of emotionele reacties geven, niet in de laatste plaats van het Denken, die verbetering tegenwerkt en zichzelf saboteert; de ego, dus.

Voorwaarde is uiteraard, dat iemand openstaat voor dialoog met zichzelf, en de input kan omarmen. De ziel toont de uitweg waarna iemand zelf weer verder kan. Ieder mens wil zijn eigen avontuur lopen, immers. Ieder wil de vrijheid om dat te kunnen doen. Wordt men daarvan weerhouden, dan geeft dat protest en loopt men vast.

Naar binnen gaan

You are not responsible for the programming you picked in childhood However as an adult you are 100% responsible for fixing itIeder mens is gemaakt om "naar binnen" te kunnen gaan en de innerlijke stem te horen. Niet iedereen lukt dat meer. Om te beginnen vraagt dat een mentale stap: bereidheid dus want dat moet je wel willen. Vervolgens worden we ook nog eens geconfronteerd met het loslaten van wat "oud en vertrouwd" is en dat is eng, terwijl het nieuwe nog niet bekend is. De meesten durven daarom zo'n stap nog aan. Sommigen vechten er tegen. De angst voor het onbekende is dan nog groter dan de nieuwsgierigheid naar wat er voor ons ligt te wachten. Dan houdt alles op. Echter, zodra dat omdraait, kun je verder.

Doel: één met ons zelf

Het doel is, dat we weer onze eigen partner worden. Dat houdt het in om één met ons zelf te zijn. Luisteren naar onze eigen ziel en er uit kunnen handelen brengt een natuurlijk handelen op gang en (uiteindelijk) een menselijk collectief op aarde tot stand. Communiceren zonder cell phone, zonder woorden, louter vanuit ingeving. Dat is hoe wij mensen eigenlijk gemaakt zijn dus... de functie van het gevoel mag weer in ere hersteld worden.

Tarief

Het tarief bedraagt €50 voor een consult van ongeveer een uur en/of begeleiding en nazorg via e-mail omdat er veel vragen los kunnen komen. Sommigen - zij die nieuwsgierig zijn - komen na verloop van tijd, zoals een jaar, nog eens terug voor een volgende stap. Dat heet integriteit om te zoeken naar verbetering van levenskwaliteit. Dat geldt voor de leergierigen die doorgaan tot ze niets meer te vragen hebben.

 

Workshops

Het is ook mogelijk om een interactieve workshop te volgen om problematiek in een breder perspectief te leren zien. In workshops als "Volg Je Hart" of "Leven voorbij angst en dus "mentaal stabiel" wordt aan de hand van confronterende vragen en stellingen duidelijk hoe we ons zelf tegenwerken en wat het belang is van "jouw eigen partner zijn".

Ook schilderen werkt bevrijdend en helpt mensen bij zichzelf. Er zijn workshops geweest met de titel "intuïtief schilderen"; kliederen voor gevorderden, dus. De boodschap moge duidelijk zijn: gun het jezelf om je expressie vrij uit te laten stromen; gun het jezelf, om te doen wat je wilt.

 workshop intuïtief schilderen / kliederen voor volwassenenworkshop intuïtief schilderen / kliederen voor volwassenen  follow the leader - be the leaderyour life is your own