Specialisatie en werkwijze

Inleiding

Vastlopen is nodig om te willen veranderen en om zo de eigen levenskwaliteit te willen verbeteren. Mensen met die mentaliteit zijn ondergewaardeerde zelf-starters die telkens een stapje verder willen komen en zoeken naar mogelijkheden op weg naar levensgeluk en hun roeping. Dat zijn zij die "vallen, vallen, vallen... en weer opstaan". 

Het zijn de doorzetters die het graag allemaal zelf willen doen en zelf-verantwoordelijk in het leven staan; zij hebben echter nog onvoldoende kennis of missen overzicht en blijven zoeken naar inzicht van de samenhang der dingen en kennis voor verbetering van de levenskwaliteit.

Wie tegenwerking of zelf-sabotage ervaart doet er goed aan naar binnen te gaan om de boodschap te vernemen. Hulp bij nodig?

Er is bereidheid nodig om vooruit te willen, zich los te rukken van het oude, door de leegte heen te stappen èn met hart en ziel in het avontuur te gaan staan dat leven heet; "ook een schildpad komt vooruit door eerst z'n nek uit te steken". Durf jij?

Werkwijze

in order to change we must be sick and tired of being sick and tiredWie vastloopt zoekt oplossingen. Een uitweg uit ellende. Onze ziel is van goede wil want zij wil ons gezond en gelukkig zien en doet daar alles aan door signalen af te geven. Wie de weg heeft vrijgemaakt om zulke signalen te lezen begrijpt de boodschap zoals die bedoeld is; het benoemen of vernemen daarvan kan je weer verder helpen op jouw levenspad - zodat jij zelf weer verder kunt.

Vastlopen kan op lichamelijk, emotioneel, mentaal of spiritueel gebied. Ons gevoel, ander woord voor ons hart oftewel de ziel, geeft signalen en wil gehoord worden. Tegenslag, ongeluk of ziekte zijn daar heel duidelijke voorbeelden van maar de meeste zijn veel subtieler. Het gaat dus om de boodschap van de ziel achter elk voorval.

Het opmerken van signalen en het begrijpen van de boodschap is voldoende, het brengt al de gezochte oplossing en geeft ogenblikkelijk rust. Het lucht op want het werkt verhelderend om te weten "hoe het  zit". De achterliggende boodschap van een probleem begrijpen brengt dus de oplossing met zich mee. Méér verlangt de ziel niet van de mens waarin zij leeft dus zodra de les geleerd is heft de ziel de klachten op en dat gaat buiten ons mensen om. Als vanzelf, zodat iemand lichter en vol goede moed weer verder kan.

Intermediair om de boodschappen voor jou te benoemen

Iemand die als intermediair of boodschapper kan optreden tussen jou en jouw eigen ziel (oftewel jouw eigen "gevoel") en daarbij haarscherp mag verwoorden wat er in je leeft, laat jou zien dat niet hij alle antwoorden heeft, maar dat ieder wezen die antwoorden al in zich zelf draagt. Zo'n intermediair helpt je slechts op weg waarna je de te maken stappen zelf kunt nemen, zoals ook beschreven in "drijfveer in over ons". 

Een consult is één op één en kan persoonlijk of op afstand, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail. De informatie van iemands ziel reist en komt ook op afstand direct voorhanden. 

De ziel geeft bovendien aan of iemand open staat voor behandeling of dat het geen zin heeft. Dit wordt van tevoren gecheckt en zonodig wordt doorverwezen voor de meest optimale begeleiding.

Kortste weg: confrontatie met wat de eigen ziel van ons wil

Deze methode is de meest optimale, snelle en directe manier gebleken om de levenskwaliteit doeltreffend te verbeteren. In een gesprek van een uur wordt al direct heel veel duidelijk over wat er speelt en hoe en waarom. Niks ellenlang traject met tientallen afspraken. Gewoon duidelijkheid in een ontmoeting van een uurtje. Diagnose zonder omwegen met de ziel als diagnose-methodiek. Gelijk tot de kern komen door te verwoorden wat er precies in iemand leeft en dus wat de ziel wil. Is daar niet iedereen het meeste mee gediend?

Boodschap: input die er toe doet

Zulke informatie (de boodschap dus) komt vaak stevig binnen - een teken van herkenning van binnenuit - en zal vervolgens verwerkt worden. Dat gaat vanzelf en in een eigen tempo dus dat werkt soms nog wel even door. Het kan lichamelijke of emotionele reacties geven. 

Voorwaarde is uiteraard, dat iemand ervoor openstaat. De ziel toont zelf de uitweg waarna iemand weer verder kan. Ieder mens wil zijn eigen avontuur lopen, immers.

Naar binnen gaan

You are not responsible for the programming you picked in childhood However as an adult you are 100% responsible for fixing itIeder mens is gemaakt om "naar binnen" te kunnen gaan en de innerlijke stem te horen. Niet iedereen lukt dat. Om te beginnen vraagt dat een mentale stap: bereidheid dus want dat moet je wel willen. Vervolgens worden we ook nog eens geconfronteerd met het loslaten van wat "oud en vertrouwd" is en dat is eng, terwijl het nieuwe nog niet bekend is. De meesten durven daarom zo'n stap nog niet aan. De angst voor het onbekende is dan nog groter dan de nieuwsgierigheid naar wat er voor ons ligt te wachten. Zodra dat omdraait, kun je verder.

Doel: één met ons zelf

Het doel is, dat we weer onze eigen partner worden. Dat houdt het in om één met ons zelf te zijn. Luisteren naar onze eigen ziel en er uit kunnen handelen brengt een natuurlijk handelen en een menselijk collectief op gang. Communiceren zonder cell phone, vanuit ingeving. Dat is hoe wij mensen eigenlijk gemaakt zijn dus de functie van het gevoel mag weer in ere hersteld worden.

Tarief

Het tarief bedraagt €- - - voor een consult van ongeveer een uur of begeleiding via e-mail.

NB: op dit moment worden er alleen workshops aangeboden waar geen vergoeding voor gevraagd wordt. Kennis delen dus, zolang ik in opleiding ben. Dit geldt ook voor persoonlijke begeleiding via email of in persoon.
 

Workshops

Het is ook mogelijk om een interactieve workshop te volgen om problematiek in een breder perspectief te leren zien. In workshops als "Volg Je Hart" of "Leven voorbij angst en dus "mentaal stabiel" wordt aan de hand van confronterende vragen en stellingen duidelijk hoe we ons zelf tegenwerken en wat het belang is van "jouw eigen partner zijn".

Ook schilderen werkt bevrijdend en helpt mensen bij zichzelf. Er zijn workshops getiteld "intuïtief schilderen". Lekker kliederen voor gevorderden dus. Gun het jezelf om je expressie vrij uit te laten stromen.

 workshop intuïtief schilderen / kliederen voor volwassenenworkshop intuïtief schilderen / kliederen voor volwassenen  follow the leader - be the leaderyour life is your own